วันศุกร์, 23 เมษายน 2564

ดีใจกับน้อ ง ด้วย

17 ก.พ. 2021
91

เมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะ กับการออกราง วั ลสล ากกิ นเเบ่งรัฐบา ล งว ดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ต้องขอแสดงความดีใจกับผู้ถูกรา งวั ลที่หนึ่งในงว ดนี้ด้วยนะคะ 

มีญาติเพื่อนบ้านมาแสดงความยินดีกับผู้ถูกร างวั ลกันอย่างล้นหลาม ในงว ดนี้ผู้โชคดีเป็นสาวอายุ 20 ปีทำงานเป็นพนักงานแคชเชียร์ในร้านแห่งหนึ่ง ภายในตลาดนาโพธิ์ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พนักงานและเจ้าของร้านต่างยืนห้อมล้อมแสดงความดีใจกับพนักงานที่ถูกรางวั ลคือ คือนางสาวสุภาพร สีกะมุท ชื่อเล่นน้องต้อยอายุ 20 ปี 

สา วผู้โ ช ค ดีเปิดเผยว่าได้ซื้อลอ ตเ ตอ รี่กับเจ้าของร้านโดยก่อนวันที่จะซื้อได้ฝั นว่ามีคนมาเขียนเล ขให้คือเล ข 13 และ 03 

ในวันนั้นก็ยังไม่มีเงิ นซื้ อจึงได้ขอเบิ กเงิ นกับเจ้าของร้าน และในวันหว ยออกจึงรู้ว่าถูกร างวั ล ตอนนั้นดีใ จมา ก เพราะครอบครัวตนลำบ า กม า ก ตนเองนั้นมีลูกถึงสองคนพ่อแม่ทำนาทำไร่

ซึ่งเมื่อแม่ทราบข่าวลูกสาวถูกรางวั ลก็รู้สึกดีใจมากทั้งญาติและเพื่อนบ้านต่างมาแสดงความดีใจที่บ้านกันอย่างล้นหลามโดยเชื่อว่าที่ลูกสาวถูกรา ง วัลนั้นเป็นเพราะลูกมีความกตัญ ญูเลี้ย งดูพ่อแม่ขยั นขันแข็งทำง า น  โดยน้องต้อย เผยว่าจากนี้จะนำเงิน ที่ได้จากการถู กรา งวั ลสร้างบ้านให้พ่อแม่ทำบุ ญซื้ อรถยนต์และเก็บไว้ใช้ดูแลครอบครัว