วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

15 ข้อนี้ คุณควรเลิกทำ ยิ่งทำยิ่งเสียเวลาชีวิต ทิ้งมันออ กจากชีวิตไป

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่านิสัยอะไรในตัวของคุณ ยิ่งทำอยู่จะทำให้คุณนั้นเสียเวลาชีวิตเอามากๆ กับบทความ 15 ข้อนี้ คุณควรเลิกทำ ยิ่งทำยิ่งเสียเวลาชีวิต ทิ้งมันออ กจากชีวิตไป ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่ควรเลิกทำ

จริง ๆ แล้วเราทุกคนมีเวลาในการใช้ชีวิตอยู่เท่าเทียมกัน คือ 24 ชั่ วโมง ตั้งแต่คนข้างถนนจนถึงมหาเศรษฐี หรือพูดกันสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่ามนุษย์ทุกคน ทุกสถานภาพ ทุกฐานะไม่ได้มีเวลาแตกต่างกันไปเลยคนทุกคนมีเวลา 24 ชั่ วโมงใน 1 วันเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือ

การใช้ชีวิตอย่ างไรให้คุ้มค่าที่สุดทำอย่ างไร ให้ตัวเราเองและคนรอบข้างมีคุณค่ามีประโยชน์ร่วมกัน ในแต่ละวัน ทำอย่ างไรถึงจะใช้ชีวิตได้เต็มที่บางคนก็ใช้ชีวิตไปวัน ๆ แล้วก็มาบ่นพร่ำเพรื่อว่าชีวิตของตนเองไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาก่อนแต่รู้หรือไม่ว่า

หล า ยคนที่เขามีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้เขาอาจจะมีชีวิตแบบคุณมาก่อนก็ได้เพียงแต่เขาไม่ออ กมาบ่นพร่ำเพรื่อเขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเขา ในการแสวงหาความรู้ ความสามารถเพื่อจะได้มีชีวิตแบบที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้

แล้วคุณจะปล่อยให้เวลาสูญเสียไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกหรือลองเลิกพฤติก ร ร ม 15 ข้อต่อไปนี้ดู รับรองเลยว่าชีวิตของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่ างเห็นได้ชัดแน่นอน

1 ใช้ความคิดแก้แค้นผูกพย าบาท อยู่ตลอ ด

2 เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เสียเวลากับเรื่องไร้สาระ

3 ชอบเอาชีวิตตัวเองไปวุ่นวายกับชีวิตผู้อื่นอย่ างผิด ๆ

4 นั่งพร่ำเพ้อใจลอย ฝันลม ๆ แล้ง ๆ ไปกับธรรมช าติอย่ างไร้จุดหมาย

5 ใช้อารมณ์ครุ่นคิดมากจนเกินไป บางครั้งคิดมากเกินไปทำให้เสียโอ กาสและเวลา

6 คิดคำนึงถึงคนที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่ไม่รู้ลืม

7 นั่งคุ้ยความผิด คอยจับผิด และนินทาผู้อื่น

8 นั่ง นอนคิดหาทางร ว ยจากตัวเลขเสี่ยงโชค

9 ต ามใจ ต ามอารมณ์ แล้วแต่จะพาไป อย่ างไร้จุดหมาย

10 คอยคิดว่าคนอื่นจะมองตนอย่ างไร

11 เสียเวลาไปกับสภาน้ำช า ทั้งน้ำล า ยและน้ำช ากว่าจะหมดก็นานเป็นชั่ วโมง ๆ

12 ดูทีวีจบเป็นเรื่อง ๆ วันละหล า ยชั่ วโมง ได้สิ่งที่ฝังใจคือนิสัยของตัวละครที่เลว

13 เพลินกับการอ่านนิย ายเป็นชั่ วโมง

14 มีอารมณ์หงุดหงิด อารมณ์เสีย อารมณ์โ ก ร ธอยู่ตลอ ด

15 ลงมือทำสิ่งใด ทำไม่ตลอ ด ทำ ๆ หยุด ๆ ( จับจด )

คนที่รักความรู้ รักความเจริญก้าวหน้า ต้องการให้ชีวิตของตนของคนในครอบครัวประสบความสำเร็จเขาจะ เห็นเวลามีค่าต่อตนเองต่อคนในครอบครัวต่อ การนัดหมายกับผู้ใดต้องรั ก ษ าเวลาให้เที่ยงตรงอยู่เสมอ และพย าย ามใช้เวลาให้ใด้ประโยชน์เสมอชีวิตของเขาผู้นั้นก็จะก้าวหน้าประสบความสำเร็จ มีความสุขและสันติสุข

ที่มา forlifeth