วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

ใครที่อย ากเสริมบารมี การเงิน มั่งคั่ง แนะนำให้สวดคาถา 4 บทนี้ก่อนนอนเป็นประจำ

ด้วยวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ที่เราต่างถูกปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นสวดมนต์ทุกคืน เพื่อช่วยทำให้ก ร ร มดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้สวด อีกอย่างคนไทยเรายังมีความเชื่อว่าการสวดมนต์ภาวนา

และหมั่นทำแต่ก ร ร มดีนั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆ ซึ่งในยุคที่ข้าวย ากหมากแพง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด และเมื่อหมุนเงินไม่ทันก็ต้องหยิบยืมเงินจากคนอื่นเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และวันนี้เรามีบทความ แนะนำสวด 4 คาถาก่อนนอนทุกคืน

ช่วยการเงิน เสริมบารมี เสริมโชคลาภหากคุณ อย าก หมด ห นี้ หมดสินขอให้อ่านบทความนี้ให้จบแล้วคุณจะมีเงิน มีทองใช้ไม่ข า ดมือปัญหาห นี้สินนั้นแก้ ย าก มากเหมือนกัน บางคนก็หาเงิน มาทั้งชีวิตก็หมดไปกับการใช้ ห นี้

จนไม่มีให้ตัวเองได้ใช้บ้างเลย สำหรับวันนี้เรา มีคาถาแก้เงินข า ดมือมาฝากทุกคน ซึ่งสามา ร ถสวดได้ทุกวันก่อนนอนเลย จะช่วยเสริม ดวง เสริมบารมี ทำให้มีวาสนาและเรียกท รั พ ย์สิน งินทองเข้ามาในบ้านแบบไม่ข า ดสายเลย เอาล่ะมาลองดูกันเลยว่ามีคาถาอะไรบ้าง

1. คาถาอิติปิโสเรือน เตี้ย

ทำการท่องนะโม 3 จบ แล้วก็สวดบทนี้ อิติปิโส วิเส เสอิ อิเส เ ส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ สวดแล้วจะช่วยให้เดินทางปลอ ดภั ย คุ้มครองให้ปลอ ดภั ยจาก อันตรายทั้งปวง ช่วยให้ทำมาค้าขาย คล่อง มีกำไรดี

2. คาถาพระ พรหม 4 หน้า

สวดง่าย ๆ เลย เพียงสวดว่า โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ สำหรับคนที่บูชาและนับถือพระ พรหมนั้น จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าจะอะไรก็ประสบความสำเร็จ จะมีแต่คนรัก คนชื่นชมศัตรูไม่เข้ามาทำ ร้ า ย และยังหนุนให้โชคดีมีบารมีเยอะอีกด้วยพอสวดจบก็เอาไปพรมให้ทั่วร้านเลย จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้ค้าขายดี ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคาถาที่สวดง่าย ๆ แก้เงินข า ดมือทุกคนสามารถนำไปสวดกัน ได้ทุกคาถาเลยหรือจะเลือ กสวดแค่คาถาใดคาถาหนึ่งก็ได้ ต ามสะดวกเลย ไม่ ย ากโดยสวดก่อนนอนในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น

3. คาถา เรียกเงินเข้าบ้าน

ทำการตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็สวดบทนี้ โอม มหาลาโภ โชคะ วันตัง เอหิ จงมา ธะ นะ ปาตัง มากะ มายัง อักขะโต ปาระติโยวันทิตตะวา นะมามิหัง เป็นคาถาที่สวดแล้ว จะช่วยเรียกโชค เรียกเงิน เสริมความมั่งคั่งร่ำร ว ย

4. คาถาขายคล่องกำไรดี

สำหรับคนที่ทำมาค้าขายควรสวดบทนี้ด้วย โดยการ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดว่า โอม อิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพ พะยัน ละเอหิ คาคัช วันติ ฯ โดยก่อนจะสวดนั้นให้เอาใบไม้ไปแช่ในขันเอาไว้ แลล้วสวดเลย

นอ กจากความตั้งใจทำงานแล้ว อาจจะต้องมีเรื่องราวดีๆ แบบบทสวดมนต์ช่วยเหลือด้วย เพราะอานิสงส์แห่งการท่องบทสวดมนต์ นอ กจากจะทำให้เกิดสมาธิ แล้วยังทำให้โฟกัสกับสิ่งที่ทำ และจะทำให้ทุกอย่างนั้น สามารถประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ที่มา : horoscopedaily99