วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ทำนายลักษณะนิสัยจากนักษัตรแต่ละปีเกิด แม่น มาก

“นักษัตร” หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ เรียกว่า 12 นักษัตร โดยกำหนดให้สั ต ว์ 12 ชนิด เป็นเครื่องหมายแต่ละปี เริ่มจากปีชวด-หนู, ฉลู-วัว, ขาล-เสือ, เถาะ-กระต่าย, มะโรง-งูใหญ่, มะเส็ง-งูเล็ก, มะเมีย-ม้า, มะแม-แพะ, วอ ก-ลิง, ระกา-ไก่, จอ-สุนัข, กุน-หมู

วันนี้เราเลยอย ากนำทุกท่านไปเจาะลึกถึงธาตุแท้ ของแต่ละบุคคล ที่เกิดในแต่ละปีนักษัตร ว่ามีลักษณะนิสัยอย่างไรกันบ้าง จะแม่นแค่ไหน ไปดูกันเลย

1.ปีชวด (หนู)

มีเสน่ห์ แต่ก็แอบเป็นคนที่มีนิสัยดื้อรั้น มีความพย าย ามหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตนสนใจจริงๆ รักความสนุกสนาน ชอบพูดคุย ชอบแสดงออ ก ชอบปาร์ตี้ มักใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงถึงแม้ว่าคนที่เกิดปีชวดจะสามารถสงบปากสงบคำได้ แต่ชาวหนูมักจะเลือ กที่จะสื่อสารออ กไปมากกว่า ชาวหนูมักมีคนรู้จักมากกว่าที่จะมีเพื่อนแท้

แต่ชาวหนูก็ให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากเมื่อคุณได้เป็นเพื่อนแท้ของคนปีชวดแล้วล่ะก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ราวกับ เป็นครอบครัวเดียวกันเลยทีเดียว คนเกิดปีนี้เป็นคนเก็บตัวเมื่อมีปัญหา

และไม่ชอบเล่าปัญหาส่วนตัวให้ใครฟังแม้โดยปกติจะเป็นคนช่างพูดคุย แต่ก็ไม่ได้ไว้ใจใครได้ง่ายๆ แม้คนเกิดปีชวดจะมองโลกในแง่ร้ ายบ้าง และใจแคบจนดูเป็นคนเห็นแก่ตัวในบางครั้ง

2.ปีฉลู (วัว)

มักเป็นคนขยันขันแข็ง แน่วแน่ และเชื่อมั่นในตัวเอง ค่อนข้างเคร่งขรึม พูดจาสุภาพเรียบร้อย นิสัยอ่อนโยน คบกับคนได้ทุกชนชั้น มักเป็นที่รักใคร่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เห็นประโยชน์ส่วนรวมและมีน้ำจิตน้ำใจดีคนเกิดปีฉลูนั้นค่อนข้างยึดมั่นในความคิดของตนเอง โดยเชื่อ การตัดสินใจของตนเองอย่ างไม่มีการเสียใจภายหลังนอ กจากนั้นยังเป็นคนรักครอบครัว แม้จะคิดอยู่เสมอว่าบุคคลใกล้ชิดไม่เข้าใจตัวเองก็ต าม แต่ชาวฉลูก็ยังเป็นคนอ ดทน เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น

และเป็นเพื่อนที่น่าคบคนหนึ่งชาวฉลู นั้น มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ เห็นความสำคัญของครอบครัว ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียวจากคู่ของตนเสมอ คู่ที่เหมาะกับคนปีฉลูที่สุดคือคนที่

เกิดปีชวด ระกา มะเส็งหรือวอ ก รองลงมาคือผู้ที่เกิดปีฉลูด้วยกันเองหรือผู้ที่เกิดปีเถาะ ที่พอเข้ากันได้บ้างก็คือผู้ที่เกิดปีกุน หรือจอ ที่ไม่ถูกกันอย่ างยิ่งคือผู้เกิดปีมะเมีย หรือปีขาล

3.ปีขาล(เสือ)

มีความผู้นำสูง โผงผาง กล้าหาญ บางครั้งชอบพูดจาโอ้อวด ข า ดจิตวิทย า แต่ก็เป็นคนจิตใจดี มีศีลธรรมประจำใจพอสมควร แต่เป็นคนใจร้อนและไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ บางครั้งจึงผิดพลาดได้โดยง่ายคนเกิดปีขาลคือนักสู้ผู้กล้าหาญที่สามารถต่อสู้ได้จนหยดสุดท้าย

ชาวปีขาลนั้นใจกว้าง มีน้ำใจ รักเพื่อนฝูงจนบางครั้งทำให้ตนเองลำบาก เป็นคนตื่นตัว และเร่งรีบอยู่ตลอ ดเวลา มีบุคลิกอันน่าเกรงขามแต่ดึงดูดใจในเวลาเดียวกันทำให้ใครๆ ก็หลงใหลคนเกิดปีขาล

4.ปีเถาะ(กระต่าย)

วัยเด็กมักมีนิสัยชอบพูดเจรจาเหลาะแหละไม่สู้มีสาระ มักชอบพูดเล่นๆ มากกว่าจริง จนย่ างเข้าสู่วัยกลางคนนิสัยจากวัยเด็กจะเปลี่ยนไป จะมีหลักเกณฑ์ ไพเราะมีเหตุผลชาวปีเถาะมีความน่ารักนุ่มนวลอยู่ในตัว

ไม่ชอบพิธีรีตรอง มีความเมตต ากรุณา อ่อนหวานน่ารักและเป็นที่รักของผู้อื่น เป็นเพื่อนที่ดี และรู้จักวางตัวคนเกิดปีเถาะ มีชื่อเสียงด้านความเป็นศิลปินและมีรสนิยมที่ดี คุณจึงมักพบชาวกระ ต่ า ย ที่แต่งตัวดีอยู่เสมอๆ และถ้าคุณลองแอบค้นตู้เสื้อผ้าของเพื่อนชาวกระ ต่ า ย เข้า คุณก็จะพบแต่เสื้อผ้าสวยงาม

แต่ถึงแม้จะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและครอบครัว ชาวกระ ต่ า ย ก็ยังคงเป็นคน มองโลกในแง่ร้ ายอยู่ดีนอ กจากนั้นยังหัวโบราณและรู้สึกไม่ปลอ ดภั ยได้ง่าย จึงทำให้เป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากผู้เกิดปีเถาะเป็นคนระวังตัว ไม่ชอบโต้เถียง และรักชีวิตที่เงียบสงบ นอ กจากนั้นยังมีอารมณ์อ่อนไหว และขี้สงสาร ถ้าคุณเผลอเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟัง ชาวกระ ต่ า ย ก็มักจะอินไปกับคุณ และอาจร้องไห้ได้ง่าย

5.ปีมะโรง(งูใหญ่)

มักเป็นคนพูดจาเยือ กเย็นเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้ใหญ่ เป็นที่น่าพอใจของสมณะชีพราหมณ์ทั่วไป มักต้องออ กจากบ้านเกิดเมืองนอนไปรุ่งเรืองที่อื่น คนเกิดปีมะโรงเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง กระตือรือร้น

ทรงอิทธิพล และคล่องแคล่ว นอ กจากนั้นยังแข็งกร้าว ยืนหยัดและแน่วแน่คนเกิดปีมะโรงเป็นคน มีศิลปะในการพูด มัก มีความคิดเห็นดีๆ และเป็นที่ปรึกษาที่ยอ ดเยี่ยมมาก พรสวรรค์บวกกับความใจกว้างทำให้คนเกิดปีนี้มีหน้าที่การงานโดดเด่น อย่ างไรก็ต าม คนเกิดปีมะโรง มีนิสัยโ ก ร ธง่าย และมีแนวโน้มที่จะภูมิใจในตัวเอง

และมั่นใจจนเกินไป จนทำให้กล า ยเป็นคนหงุดหงิดง่าย ดื้อรั้น เผด็จการ และหัวสูง นอ กจากนั้นยังหมกมุ่นกับยศถาบรรดาศักดิ์ และเงินทองมากเกินไป คนเกิดปีนี้จึงเ ก ลี ย ดที่จะต้องแก่ตัวไปต ามวัยคนเกิดปีมังกรนี้มีแต่คนรัก

มักไม่ค่อยผิดหวังในความรัก ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีชายหนุ่มมารุมตอมจนหัวกระไดไม่แห้ง คู่ที่เหมาะที่สุดกับคนเกิดปีมะโรงคือคนเกิดปีชวดเถาะ กุน หรือวอ ก รองลงมาคือขาล มะแม ระกา มะเส็ง

หรือมะเมีย ถ้าคนเกิดปีมะโรงจับคู่กับคนปีจอ คนที่จะไม่สบายใจที่สุดคือคนปีจอเอง คู่ปีมะโรงกับฉลูมีแนวโน้มจะทะเลาะกัน ส่วนคู่มะโรงกับมะโรงนั้น มักจะมีปัญหาชิงดีชิงเด่นกันตลอ ดเวลา

6.ปีมะเส็ง(งูเล็ก)

มีเสน่ห์ ดึงดูดใจ และเป็นที่รักของผู้อื่น ถ้าเจองานที่รักจะเป็นคนเอาการเอางาน ออ กจะเย่อหยิ่งจองหองภูมิใจในตัวเอง มักมีทิฐิมานะ ใจน้อย โ ก ร ธง่าย ห า ยเร็ว คนเกิดปีมะเส็งนั้น มีโชคเสมอ และไม่ค่อยข า ดเงินเคล็ดลับสำหรับคนเกิดปีงูเล็กคือให้พย าย ามหางานที่ไม่เสี่ยง และไม่หนักมากนัก เนื่องจากคนเกิดปีนี้มีนิสัยเกียจคร้านอยู่ในตัว

7.ปีมะเมีย(ม้า)

เป็นคนปากแข็งใจอ่อน มักใช้สติปัญญา และแรงกายอย่ างสุดความสามารถ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ เป็นคนคล่องแคล่วว่องไว รับอาสาคนอื่นดีมากมีความซื่อสัตย์สูง แต่มักเป็นคนขี้อาย

ไม่ชอบแสดงออ ก บางคนพูดไม่เก่งเลย ชอบอยู่เป็นที่เป็นทาง หากไปที่ไกลๆ มักชอบให้มีผู้นำไป แต่ลึกๆ แล้วเป็นคนใจร้อนและเชื่อมั่นในตนเองสูงพอสมควร

8.ปีมะแม(แพะ)

มีเสน่ห์ มีความเป็นศิลปินสูง มักมีพรสวรรค์ และรักธรรมชาติ นอ กจากนั้นยังมีความคิดสร้างสรรค์ มีความนุ่มนวล มารย าทงดงาม ทำให้มีคน มาหลงรักและชื่นชอบมากมายผู้เกิดปีนี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจเมื่อมีปัญหา

โดยจะต้องการความรักความคุ้มครองตลอ ดเวลา ไม่ชอบเผชิญหน้า ไม่ชอบตัดสินใจเรื่องหนักๆ และมักจะเป็นผู้ต ามผู้อื่นในเรื่องใหญ่ๆ เสมอคนเกิดปีมะแม เป็นคนช่างฝัน

แต่บ่างครั้งก็มองโลกในแง่ร้ าย ลังเล กังวล วิตกจริตมากไป คนเกิดปีนี้ค่อนข้างขี้เกียจ ดังนั้นหากสบโอ กาสก็พร้อมจะยอมแต่งงานกับคนร่ำร ว ยเพื่อความสะดวกสบายของตนเอง

นอ กจากชาวปีมะแมยังหมกมุ่นกับรูปลักษณ์ของตนเอง โดยคิดว่ารูปลักษณ์ภายนอ กส่งผลต่อความมั่นคงทางจิตใจ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองดูดี จริงๆ แล้ว ชาวมะแมก็จะไม่ยอมออ กจากบ้านไปไหนเด็ดข า ดเนื่องจากคนเกิดปีมะแมเป็นพวกไม่กล้าตัดสินใจเด็ดข า ด

จึงชอบพึ่งเรื่องลี้ลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเอง ชอบอ่ า นหนังสือเรื่องโหราศาสตร์ และโชคชะต าราศีจึงไม่น่าแปลกใจที่คุณจะพบหมอ ดูที่เกิดปีมะแมอยู่บ่อยๆ คนเกิดปีนี้เป็นคนไม่มีระเบียบ ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจ โดยควรหัน มาเป็นช่างฝีมือ ศิลปิน หรือนักเขียน อาชีพใดๆ ก็ต ามที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางศิลปะ

9.ปีวอ ก(ลิง)

เป็นคนสนุกสนาน เฮฮา ร่าเริง คล่องแคล่ว ปรับตัวเข้ากับมิตรสห า ยได้อย่ างรวดเร็ว นอ กจากนั้นยังเฉลียวฉลาด สามารถทำเรื่องน่าเบื่อให้สนุกได้อย่ างน่าแปลกใจ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัว

คนเกิดปีนี้ยังดูเชี่ยวชาญด้านสังคม พูดจาเสนาะหู มีวาทศิลป์ แต่บางทีก็สวมหน้ากากเพื่อพรางความคิดเห็นที่ตนเองมีต่อผู้อื่นได้อย่ างแนบเนียนภายใต้ท่าทางที่แสนเป็น มิตร นิสัยนักเลง หากเล่นการพนันหรือเสพย าเสพติ ด แล้วเลิกได้ย าก คนเกิดปีวอ กแก้ปัญหาเก่งมาก ถ้าคุณมีปัญหามาปรึกษาคนเกิดปีนี้รับรองไม่ผิดหวัง

เพราะชาววอ กเป็นผู้ฟังที่ดีและจะชี้แนะคำที่เหมาะสมเสมอ ความอย ากรู้อย ากเห็นทำให้คนเกิดปีนี้ต้องการจะเรียนรู้ตลอ ดเวลาส่วนข้อเสียของ คนปีวอ ก คือบางครั้งก็ข า ดเหตุผล

แต่ชอบสร้างภาพหรือหลอ กลวงให้ผู้อื่นเชื่อต ามตน บางคนเห็นว่าคนเกิดปีวอ กเป็นคนเห็นแก่ตัว ชอบฉวยโอ กาส เจ้าเล่ห์ แต่ไม่ว่าใครจะว่าอย่ างไรคนเกิดปีนี้ก็ไม่ค่อยสนใจ เสน่ห์และโชคที่มีอาจทำให้คนเกิดปีวอ กมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป คนเกิดปีนี้เป็นเพื่อนที่น่าคบหา ทำให้คนรอบข้างสนุกสนาน นอ กจากนั้นยังเป็นคนรักที่อารมณ์อ่อนหวาน แต่โลเล รักง่ายหน่ายเร็ว

คู่ที่เหมาะกับคนเกิดปีวอ กที่สุดคือ คนเกิดปีชวดหรือวอ กด้วยกัน รองลงมาคือปีขาล กุน ฉลู หรือเถาะที่พอเข้ากันได้บ้างคือระกา จอ มะแม หรือ มะเส็ง ปีต้องห้ามคือปีมะเมีย คนเกิดปีมะแมเป็นคนโรแมนติก

อ่อนไหว อ่อนหวาน และเป็นที่รักของผู้อื่น เมื่ออยู่ในความสัมพันธ์คนเกิดปีนี้อาจจะเจ้ากี้เจ้าการและขี้เกียจไปบ้าง แต่เนื่องจากเป็นคนนุ่มนวล และช่างเอาใจ จึงทำให้ใครๆ ก็ติดกับเสน่ห์ถอนตัวไม่ขึ้นอยู่เสมอ คู่ที่เหมาะสมที่สุดคือคนเกิดปีกุน รองลงมาคือปีมะเมียหรือมะโรง ที่พอเข้ากันได้บ้างคือปีวอ ก มะเส็งหรือจอ ปีต้องห้ามคือ ปีชวด ฉลู ระกา ขาล หรือมะแมด้วยกัน

10.ปีระกา(ไก่)

มักเป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยม มีความตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อมปิดบัง ชอบเข้าสังคม ต้องการการใส่ใจจากผู้อื่น ชอบจัดการ ชอบตกเป็นเป้าสายต า ชอบคำเยินยอและบางครั้งอาจแต่งตัวสวยงามเพื่อเรียกความสนใจ

คนเกิดปีระกาเป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองมาก มักไม่ยอมรับคำตำหนิติเตียน และเป็นคนค่อนข้างหัวดื้อ คนเกิดปีระกาแม้จะชอบใช้เงิน แต่ก็รู้คุณค่าของเงิน รู้จักเก็บออม แต่ก็มักมีเรื่องต้องใช้แบบไม่คาดฝันคนเกิดปีนี้เป็นผู้สังเกตการณ์ที่แม่นยำ มีพื้นฐานจิตใจที่ค่อนข้างระมัดระวัง ด้วยพรสวรรค์ในด้านการรับรู้นี้ ทำให้คนเกิดปีระกาแก้ปัญหาได้เก่ง

คนเกิดปีนี้มักอยู่เฉยไม่เป็นนอ กจากนี้ยังมีทักษะในหล า ยๆ ด้าน ที่ช่วยให้คนปีระกาสามารถก้าวหน้าได้ไม่ย าก ชาวปีระกายังเป็นนักฝันตัวยง และความช่างฝันนี่เองที่มักทำให้คนปีระกาผิดหวังเสมอ

เนื่องจากความเป็นจริงไม่เหมือนกับความฝันที่วาดไว้ความดีหมายเลขหนึ่งของคนเกิดปีระกาคือ ความซื่อสัตย์ โดยจะเป็นเพื่อนที่แสนทุ่มเท เมื่อคนปีระกาตกอยู่ในห้วงรัก จึงพร้อมจะมอบกายถวายชีวิตทำทุกอย่ างต ามใจคนรักคู่ที่เหมาะสมที่สุดคือ คนเกิดปีมะเส็ง รองลงมาคือ ปีฉลู กุน วอ ก หรือมะ โ ร ง ที่พอเข้ากันได้บ้างคือ ปีชวด หรือปีจอ ปีต้องห้ามคือ มะเมีย ขาล เถาะ มะแม หรือระกาด้วยกัน

11.ปีจอ(สุนัข)

เป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจและจงรักภักดี เป็นคนชอบอาสาเจ้านาย จึงมักได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ คนที่เกิดปีนี้มักเป็นคนจริงจัง ขี้บ่น ขี้วิตก แต่ก็เป็นคน มีศักดิ์ศรีและพร้อมจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรม คนเกิดปีจอเป็นคนช่างเลือ กและระมัดระวังตัว เป็นเพื่อนที่น่ารักพอสมควร อย่ างไรก็ต ามคนเกิดปีจอมักมีนิสัยหวาดกลัวหวาดระแวง บางคนตื่นตกใจง่ายคนเกิดปีนี้รั ก ษ า ความลับได้ดี เคารพประเพณี

และชอบช่วยเหลือผู้อื่น แถมยังเป็นคนฉลาด ช่างเอาใจใส่ และเป็นผู้ฟังที่ดี เมื่ออยู่ในความสัมพันธ์ คนเกิดปีจอมักจะยอมให้คนรักเป็นฝ่ายได้ส่วนตัวเองเป็นผู้ให้ แต่ก็เป็นคนที่ต้องการการแสดงความรักจากคู่ของตนอย่ างสม่ำเสมอ

คู่ที่เหมาะที่สุดกับคนปีจอคือ ปีมะเมีย ขาล หรือ กุน ที่พอเข้ากันได้คือ ปีเถาะ ชวด หรือวอ ก หรือหากคิดจะรักกับคนเกิดปีฉลู มะโรง มะแม ระกา หรือจอด้วยกันก็ได้ แต่จะลำบากต้องอ ดทน

12.ปีกุน(หมู)

คุณคือต้นแบบแห่งความจริงใจ บริสุทธิ์ ผ่อนปรน ง่ายๆ สบายๆ คุณจะรู้สึกว่าคนเกิดปีกุนนี้ช่างดีเหลือเกิน อะไรก็ดูเต็มอ กเต็มใจทำไปทั้งหมด นอ กจากนั้นยังเป็นคนระมัดระวังความรู้สึกของผู้อื่นช่างเอาใจใส่ผู้บังคับบัญชา ชอบอาสา และไม่ชอบทำให้ใครผิดหวัง คนเกิดปีกุนจึงมักเป็นที่รักของทุกคนและก้าวหน้าในอาชีพการงาน คนเกิดปีนี้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ รักการบริการ คนส่วนใหญ่จึงฉวยโอ กาสเอาเปรียบตรงข้อนี้ คนเกิดปีนี้พร้อมสละความสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่น และเป็นเพื่อนที่ดีแต่มีข้อเสียคือมักง่าย บางครั้งทำอะไรไม่คิดให้ถี่ถ้วน ไม่ชอบพิธีรีตรอง เก็บความลับไม่อยู่

มักมีปัญหาสุขภาพรบกวน ชอบรับประทานอาหาร และมักเผลอตัวรับประทานอาหารมากเกินไปเสมอ คนเกิดปีกุนเป็นคนยิ้มเก่งพูดน้อย แต่ลองได้พูดเมื่อไรล่ะก็ หยุดไม่ได้เลยล่ะ นอ กจากนั้นยังเป็นคนฉลาด ใฝ่รู้หมือนคนเกิดปีวอ กในเรื่องของความสัมพันธ์ คนเกิดปีกุน มักมีความรู้สึกไว อ่อนหวาน ซื่อบริสุทธิ์ ช่างเอาใจ โรแมนติก แต่บางครั้งก็ขี้หึงหวง คู่ที่เหมาะสมที่สุดคือ คนเกิดปีมะแม มะ โ ร ง เถาะ ชวด หรือ กุนเหมือนกัน รองลงมาคือ ปีจอ วอ ก ขาล หรือมะเมีย ที่พอเข้ากันได้คือ ปีระกา หรือฉลู ส่วนปีที่ต้องห้ามคือ ปีมะเส็ง

นี่ก็คือ การทำนายลักษณะนิสัยของแต่ละปีนักษัตรทั้ง 12 แม่น มากๆเลยทีเดียว อย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ไปให้เพื่อนและคนรู้จักของคุณได้ลองมาทำนายกันดูด้วยนะคะ

ที่มา : verrysmilejung.com