วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

ตั้งสมาธิแล้วสวดคาถาบทนี้ ก่อนนอนแค่ 5 นาที ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน นับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ โดยที่ในแต่ละวันเราต้องพบเจอ กับเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตเป็นสุข ไปจนถึงเรื่องราวแย่ๆ ที่ทำให้ชีวิตวุ่นวาย เมื่อ

กลับถึงบ้านเราต่างก็ต้องการเวลาพักผ่อน อย ากนอนหลับสบายเพื่อลืมเรื่องราวแย่ๆ หากรู้สึกชีวิต ตกต่ำ ให้ อธิษฐานแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคลเห็น ผลรับรอง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

ท่องนะโม 3 จบ แล้วสวดบทนี้

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดาและมารดาครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้าก ร ร มนายเวร จะด้วย กายวาจา ใ จ

ก็ ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแ ก่ ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติ ดต ามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอ ถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติ ดต ามคู่ในอ ดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อ กัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอ บุญบารมีในอ ดีตกาลที่ ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดจน บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธน สาร สมบัติอุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติ ใด ภพ ใดก็ต ามข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอ ถอน ความ พย าบาท ความ อาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาป แช่ง ของปวงชนของ เจ้าก ร ร ม น า ย เวร ขอให้พ้นน ร กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมเทอญ

แนะนำสวดก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้อภั ยทุกสิ่งทุกอย่ างและแ ก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้น มาอีก ความตั้งใจอย่ างนี้ทำให้ใจของเราสงบ และเราจะหลับไปอย่ างเป็นสุขตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่องจำไว้ว่าเมื่อใดใจของเรา ผูกเวร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบแต่ ศัตรูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตต า

มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อน มนุษย์ หรือสรรพสั ต ว์ต่างๆ บนโลก เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะทำให้เรานอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงาน หรือ การเรียนได้อย่างมีความสุข

ที่มา : verrysmilejung