วันศุกร์, 23 เมษายน 2564

คนจะร ว ยมักจะทำ 4 พฤติก ร ร มนี้อยู่เสมอ มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

หล า ยคน มักคิดว่าความสำเร็จและความมั่งคั่งที่มาจากน้ำพักน้ำแรงนั้นต้องอาศัยความขยันเป็นหลัก ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ไม่ถูกไปเสียทีเดียว เพราะเหล่าบรรดาอภิมหาเ ศ ร ษ ฐีที่ประสบความสำเร็จจากสองมือของตนเองนั้นต่างก็มีนิสัยบางอย่างที่ช่วยผลักดันให้ตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งในวันนี้เราพาไปดูกันว่านิสัยที่ว่านั้นคืออะไร

และเพราะอะไรนิสัยเหล่านี้จึงทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ และอีกหล า ยๆ คนคงสงสัย คนร ว ยเขามีนิสั ยแบบไหน ปฎิบัติตัวยังไงนิสัยเหล่านี้ที่ทำให้ร ว ยเมื่อทำเป็นประจำแล้วชีวิตนี้มีเงินใช้ มีกิน ไม่ข า ดมือ ในตอนแรกๆ ต้อง ใช้ความ พย าย ามมากพอสมควร แต่เชื่อเถอะว่าไม่ย ากเกินไปที่เธอจะทำได้ นิสั ยที่ทำให้ร ว ย

1. จำกัดการใช้เงินของเราเอง

นิสัยที่เราควรฝึกไว้ก็คือ การจำกัดการใช้เงินในแต่ละเดือน หรืออาจจะจำกัดว่าวันนี้ ใช้เงินได้นี้ที่สำคัญ อย่ าให้ในกระเป๋ามีเงิน มากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนั่นเองบอ กเลยว่าชีวิตนี้จะมีเงินใช้แบบไม่ข า ดมือ หากลำบากจริงก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้เสมอเมื่อทำได้มันจะดีต่อตัวเธอ และครอบครัวแน่นอน

2. อย่าหมุนเงิน สร้างห นี้

นิสั ยที่ทำให้ร ว ยแท้จริง เรานั้นต้องไม่สร้างห นี้ ไม่หาเงินจากแหล่งอื่นเพื่อมาหมุนไปเรื่อยๆ เพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น กล า ยเป็นว่าต้องดิ้ นรนไปหาเงิน มาเพื่อหมุนไปตลอด

3. คิดก่อนทุกครั้ง เมื่อจะใช้เงิน

เราจำเป็นต้องคิดก่อนว่า มันจำเป็นขนาดไหนกัน คุ้มมั้ย เป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าอย่ าเห็นแก่ความอย ากได้ ระงับกิเลสไว้บ้างก็ดี ไม่งั้นเงินหมด จะลำบากเอานะ

4. แบ่งเงินไว้ออม 10%

เก็บออมประมาณ 10% ของรายได้ทั้งหมด นี่แหละคือนิสัยที่ทำให้ร ว ย แต่หากใครไม่ค่อยใช้เงิน มาก ก็แบ่งมาเก็บออมมากกว่า 10% ก็ได้เช่นกันนะ

เห็นไหมคะว่านิสัยใจคอก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน ถ้าคิดจะเป็นเ ศ ร ษ ฐีในวันหน้า ลองฝึกและปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองกันเสียใหม่ แล้วในไม่ช้าว่าที่เ ศ ร ษ ฐีคนต่อไปต้องเป็นคุณอย่างแน่นอน

ที่มา : e-yhangwa