วันศุกร์, 23 เมษายน 2564

เมื่อคนเราเกิดมา ต้องมี พร 3 ประการนี้ติดตัวมาทุกคน

“พร” ที่ได้มาจาก “สวรรค์” ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แล้วก็มีคำไทยอีกคำ ที่มักมาคู่กัน คือ พรแสวง พรสวรรค์ ไม่ต้องทำอะไร พึ่งฟ้าประทาน มาก็ได้ความสามารถ นั้น มาแล้ว ฉันร้องเพลงไม่เป็น เพราะฉันไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้ ฉันเต้นไม่เก่ง

เพราะฉันไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้ ซึ่งมันไม่จริงเลย พรสวรรค์ในการเต้น มีใครเต็นเป็น มาตั้งแต่เกิดไหมๆ คนที่มีพรสวรรค์ในการร้อง ร้องเพลงเพราะมาตั้งแต่เกิดไหม ทุกอย่างต้องการฝึกฝน และใช้เวลา ในการทำซ้ำ ฝึกฝน ไม่มีสวรรค์ที่ไหนประทานให้เราฟรีๆ

ในที่สุดแล้วบางทีความหมายจริงของ พรสวรรค์อาจจะมีความหมายว่า พรแสวง ก็เป็นได้ คนเรานั้นตอนเกิดมา ก็มาเพียงตัว แต่ว่ามีอยู่ 3 อย่ างที่เป็นเหมือนพรวิเศษ ที่มีติดตัวมาเเต่เกิด

ซึ่งทุกคนก็มีมาเหมือนกันถึงได้เกิดมาเป็น ม นุ ษ ย์บนโลกนี้ เพียงแต่พรบางข้ออาจจะอยู่ที่แต่ละคนจะเลือ กใช้ด้วยว่าจะเลือ กใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดี ซึ่ง 3 อย่ างที่กล่าวถึงนั้นก็คือ

1. ร่างกาย ของคนเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอ กร่างกาย ซึ่งอวัยวะต่างๆ ทาหน้าที่ต่างกันแต่สอ ดคล้องประสานกันเพื่อช่วยให้ดารงชีวิตเป็นไปอย่างปกติ

2. สมอง จัดว่าเป็นส่วนกลางของระบบประสาท สมองมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว, พฤติก ร ร ม และรั ก ษ าสมดุลภายในร่างกาย

3. พลังใจ ของเรานั้น ไม่ใช่ “ความสามารถ” แต่เป็นเสมือน “กล้ามเนื้อ” และพลังใจของเรานั้น มีขีดจำกัดไม่ต่างจากกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ในร่างกาย นั่นแปลว่ามันจะค่อยๆ อ่อนแรงลง ทุกครั้งที่เราทำสิ่งที่ฝืนตัวเอง

แม้ว่าร่างกายกับสมองจะเป็นสิ่งสำคัญมากก็ต าม แต่ก็ข า ดกำลังใจไม่ได้เหมือนกัน ร่างกายกับสมองทำงานพร้อมกันเสมอ ยิ่งฝึกก็ยิ่งฉลาด ยิ่งฝึกก็ยิ่งมีความรู้และพัฒนาตัวเองได้ ในส่วนของร่างกายก็เช่นกันหากเราใช้แบบถนอม และออ กกำลังกายเสมอ กล้ามเนื้อก็จะแข็งแรง และมันเห็ดชัดด้วยต าเลย ส่วนอีกหนึ่งอย่ างที่ข า ดไม่ได้เลยจริง ๆ พลังใจ เป็นสิ่งที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งเเข็งเเรง แต่สิ่งนี้มัน มองไม่เห็น หล า ยคนเลยไม่รู้ว่าจะพัฒนามันยังไง ทั้งที่บางคนก็คิดว่ามันคงติดมากับตัวพัฒนาต่อไม่ได้แต่จริง ๆ มันไม่ใช่ เวลาที่เจอปัญหาอะไร

พลังใจ กำลังใจสำคัญมากที่สุด และพลังใจนั่นเองก็จะช่วยให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ แล้วคุณมีมันหรือยังทุกอย่ างมันพัฒนาได้เสมอ กำลังใจเองก็เช่นกัน เราจะสร้างเองหรือได้รับจากคนรอบข้างเองก็ได้เหมือนกัน ในวันนี้เราต่างก็มองเห็นพร 3 ข้อที่อยู่กับตัวเอง ก็หวังว่าทุกคนจะใช้มันอย่ างคุ้มค่า และถนอมมัน มากที่สุด เพราะว่าเราเกิดมาบนโลกนี้เพียง 1 ชีวิตเราแทบไม่รู้ว่าโลกหน้ามัน มีจริงไหม แต่โลกนี้เราจะต้องเต็มที่กับชีวิต มีความสุขกับมันและคนที่เรารัก เราขอให้ทุกท่านจงมีความความสุขกับการใช้ชีวิต และมีพลังกาย พลังสมอง พลังใจเต็มเปี่ยม ให้สมกับกับเป็นพรที่วิเศษที่ได้รับมาจากสวรรค์นะคะ