วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

เมื่อรู้จักปล่อยวางชัวิตคุณก็จะมีแต่ความสุข ง่ายๆกับ 8 วิธีนี้

การรู้จักหัดปล่อยวางเป็นที่สิ่งสำคัญกับชีวิตเช่นกัน เพราะถ้าเราเครียด กดดันตัวเอง หรือเก็บความผิดพลาดเก่าๆ มาย้ำคิด ก็ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ใครที่ตั้งใจอย ากเป็นคนใหม่ที่รู้จัก ปล่อยวาง มากขึ้น อาจจะอย ากปล่อยวางอ ดีต ปล่อยวางจากปัญหาเล็กๆ

ในชีวิตประจำวัน หรืออย ากปล่อยวางจากความกดดันของตัวเอง ที่อย ากดีที่สุด เก่งที่สุด แต่พอทำไม่ได้ต ามที่หวังก็เศร้าเอาง่ายๆ วันนี้เรามาชวนทุกคนเปลี่ยน มุมมองและทัศนคติ ที่ไม่ว่าคุณอย ากจะปล่อยวางเพราะอะไร ก็สามารถเอาไปลองปรับใช้ได้กับตัวเอง 8 วิธีที่จะช่วยให้คุณปล่อยวางมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

1.. ปล่อยวางความกลัว

มีประโยคหนึ่งบอ กว่า อ ดทนต่อปัญหาได้ถึงจะสามารถรั ก ษ าความคึกคักไว้ได้ ในช่วงหนึ่งของชีวิต ควรพย าย ามทำงานหนักอย่ าปล่อยให้ช่วยชีวิตที่เหลือของคุณต้องเสียใจ เพราะคุณไม่กล้าลงมือทำอะไรขอแค่ลึกๆในใจคุณยังมีความหวัง ความมั่นใจ และ อย่ ายอมแพ้ เพราะ รางวัลของความพย าย าม คือชีวิตที่สดใสและดีกว่า

2. ปล่อยวางหน้าต า

ผู้หญิงมากมายต้องใช้ชีวิตอย่ างเหน็ดเหนื่อยก็เพราะปล่อยวางหน้าต าไม่ได้ยอมที่จะแบกรับความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ ช่างเป็นอะไรที่เสียเวลามากผู้หญิงที่ฉลาดใช้ชีวิตจริงๆจะไม่แคร์หน้าต ามากเกินไป พวกเขามีชีวิตเพื่อตัวเอง ไม่ได้มีชีวิตเพื่อสายต าใครไม่ให้คุณค่ากับสิ่งลวงต าเหล่านี้มากเกินไป คุณถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่า ชีวิตก็จะเข้าไปสู่โลกแห่งความสุข

3. ปล่อยวางความใจร้อน

สภาวะที่ดีที่สุดของจิตใจ คือ การทำสมาธิ และ ความสงบ เพราะ คนเราเมื่อจิตใจว้าวุ่นหุนหันพลันแล่น ก็จะไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเอง ง่ายต่อ การได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบข้างที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็จะ สูญเสีย

การควบคุมตัวเอง.. กล า ยเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ เมื่อคุณปล่อยวางความใจร้อน จัดการกับทุกสิ่งด้วยสภาพจิตใจที่สงบ คุณจะสามารถยืน มองชีวิตอยู่ในจุดที่สูงขึ้นกล า ยเป็นควบคุมชีวิตของตนเองได้ เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆด้วยความสงบ คุณจะมีความมั่นคงในการตัดสินใจมากขึ้น

4. ปล่อยวางความต้องการ

ปัญหาในชีวิตคนเรา หล า ยๆ ปัญหาเป็นสิ่งที่เราหามาใส่ตัวเอง อาจเพราะบางครั้งต้องการอะไรทีสูงเกินไป ไม่ก็เรียกร้องในสิ่งที่มีไม่ได้ ตกอยู่ในปัญหาไม่สามารถหลุดออ กมาได้เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมองให้ทะลุปรุโปร่ง ใช้ใจที่สงบ รู้จักควบคุมความปรารถนาปล่อยให้ทุกอย่ างเป็นไปต ามธรรมชาติ ก็จะควบคุมน้อยลง และเข้าใจมากขึ้น

5. ปล่อยวางอ ดีต

สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ก็ผ่านไปแล้ว สิ่งที่ดีก็เก็บไว้เป็นความทรงจำสิ่งที่ไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียน เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ออ กเดินทางอีกครั้ง คุณถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้กลับสู่ความเป็นจริง มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เส้นทางชีวิตของคนเรายังออีกไกลตัดสินกันที่ระยะ   ย าว ไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น อย่ าละทิ้งโอ กาสในอนาคต เพียงเพราะการหกล้มในอ ดีต

6. ปล่อยวางการบ่นว่า

ชีวิตของคนเรามีขึ้น มีลง มีช้ามีเร็ว มีช่วงเวลาที่มีผิดหวังไม่ได้ดั่งใจ อย่ าบ่นนั่นบ่นนี่เพราะความไม่ได้ดั่งใจ การทำแบบนั้นจะทำให้ตัวเองหมดหวัง เข้าไปอยู่ในอารมณ์ด้านลบ และ ทำให้ปัญห า ยิ่งแย่ลงไปอีกเผชิญหน้ากับความสำเร็จ ความล้มเหลว ไม่ต้องโทษใคร ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ใจร้อนยิ้มออ กมา เปิดใจให้กว้าง หล า ยๆปัญหาก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ปัญหาจะห า ยไปต ามธรรมชาติ

7. ปล่อยวางคำแก้ตัว

คนที่ประสบความสำเร็จหาวิธี คนที่ล้มเหลวหาข้อแก้ตัว คนที่จิตใจมีพลังจริงๆ กล้าเผชิญหน้ากับความล้มเหลว ไม่ปัดความรับผิดชอบ และ ไม่หาข้อแก้ตัวให้ตัวเองเมื่อเจอปัญหา ก็เริ่มจากตัวเอง ไตร่ตรอง เรียนรู้ เส้นทางในอนาคตก็จะยิ่งเดินยิ่งกว้างขึ้น

8. ปล่อยวางข้อจำกัด

ผู้หญิงเรามักจะถูกจำกัดด้วยการยอมรับทางสังคมต่างๆนาๆ แทนที่จะทำอะไรแล้วให้สังคมมาตัดสินว่าเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ควรจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอย ากเป็น คุณถึงจะเป็นตัวคุณเองที่แท้จริงท้องฟ้าก็จะดูกว้างขึ้น ถนนก็จะดูใหญ่ขึ้น ทางเลือ กก็จะมีมากขึ้น มองเห็นเส้นทางที่กว้างใหญ่กว่าเดิมเพียงเท่านี้ข้อจำกัดต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยลงไป

8 วิธีนี้น่าจะช่วยให้หล า ยๆ คนรู้จักการ ปล่อยวาง มากขึ้น ทิ้งท้ายไว้ให้เป็นข้อคิดสั้นๆ ว่า ในทุกสถานการณ์เรามี 3 ตัวเลือ กให้เลือ กเท่านั้น คือ เอาตัวออ กจากสถานการณ์นั้นๆ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นๆ และยอมรับสถานการณ์นั้น แต่การจับจดมัวแต่เก็บมาคิด มาเครียด มาโมโห ไม่ช่วยอะไร เอาล่ะ มาเริ่ม ปล่อยวาง กัน

ที่มา :verrysmilejung