พ่อแม่ต้องเข้าใจและไม่ควรพูด 7 คำนี้ให้ลูกได้ยิน

เด็กทุกคน กว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องการการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป ร่างกายเติบโตได้เพราะอาหารฉันใด จิตใจจะเจริญงอ กงามได้ย่อมต้องการความรัก ความเข้าใจ และกำลังจากพ่อแม่ ฉันนั้น คำพูดที่พ่อแม่ไม่ควรพูดให้ลูกได้ยิน เพราะอาจจะทำร้ า ยลูกทางอ้อมได้ มีคำใหนบ้างต ามไปอ่านกันเลยค่ะ

1.. ทำไมทำไม่ได้อย่ างเพื่อนคนอื่นๆ

เมื่อลูกทำอะไรแล้วไม่ได้เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ เชื่อว่าลูกก็เสียใจไม่น้อยอยู่แล้วหากพ่อแม่ยังไปซ้ำเติมด้วยคำนี้จะยิ่งทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ ไม่อย ากสู้หรือตั้งใจทำอะไรอีกเลย

2. เอาลูกไปเปรียบเทียบ

กับพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน หากพ่อแม่เอาลูกไปเปรียบเทียบกันว่าคนไหนดีกว่าเก่งกว่า น่ารักกว่าแล้วล่ะก็ อาจทำให้ลูกรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ เสียความรู้สึกและอาจคิดกับพี่น้องคนอื่นๆในทางไมดี อาจเกิดการอิจฉาริษย าและเกิดความต่อต้านทำให้พี่น้องไม่รักสามัคคีกันได้

3.. จะไปไหนก็ไป

เมื่อเกิดการโต้เถียงหรือผิดใจกัน แล้วพ่อแม่เกิดพูดขึ้น มาว่า จะไปไหนก็ไปคนเป็นลูกก็อาจเกิดอารมณ์ชั่ ววูบและทำอะไรลงไปโดยการะประชดพ่อแม่และอาจทำให้เรื่องบานปล า ยไปมากกว่าเดิม

4. หากทำแบบนี้แบบนั้นอีกจะไม่รักแล้ว

คำพูดนี้เป็นคำที่มีผลต่อความรู้สึกเป็นอย่ างมากเพราะลูกต่างก็มีพ่อแม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและคิดเสมอว่าพ่อแม่รักและลูกก็รักพ่อแม่หากลูกได้ยินว่าพ่อแม่ไม่รักจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่หดหู่ ไม่มีใครอยู่ข้างๆ และอาจลามไปถึงเห็นคนอื่นดีกว่าเข้าใจเขามากกว่า พ่อแม่ระวังคำนี้ไว้ให้ดีๆ นะคะ

5. โทษว่าลูกสร้างแต่ปัญหา

คำพูดว่าสร้างแต่ปัญหาแม้แต่ผู้ใหญ่อย่ างเราก็ยังไม่อย ากได้ยิน เด็กๆจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่า ทำอะไรก็ผิดไปหมด อาจทำให้เด็กๆ เกิดการประชดด้วยการยิ่งทำตัวแย่เข้าไปใหญ่

6. พูดจาตะคอ กเสียงดัง

ไม่มีใครอย ากฟังคำตะคอ กจากใครทั้งนั้น แล้วยิ่งคนคนนั้นเป็นพ่อแม่ของตัวเองหากพ่อแม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้ลูกซึมซับและติดการกระทำจากพ่อแม่ได้ แม้ตัวเองไม่อย ากเป็นแบบนั้นก็ต าม

7. พูดจาดูถูกประชดประชัน

ช่น เมื่อลูกบอ กว่าจะตั้งใจทำอะไรบางอย่ างให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แล้วพ่อแม่กลับพูดว่ายังไงก็ทำไม่ได้หรอ ก คอยดูจะต้องไม่ตั้งใจเหมือนที่ผ่าน มาคำพูดพวกนี้มันทำให้เด็กหมดศรัทธาในตัวพ่อแม่ได้และเมื่อมีปัญหาอะไรก็จะไม่อย ากพึ่งพาพ่อแม่ เพราะกลัวถูกซ้ำเติมและอาจหันหน้าเข้าหาเพื่อนหรือคนอื่น มากกว่าพ่อแม่

ไม่ว่าอย่ างไรสถาบันครอบครัวก็เป็นสถาบันแรกที่จะคอยอบรมบ่มนิสัยให้เด็กๆซึ่งจะต้องเข้มแข็งให้มากๆ เพราะครอบครัวนั้นจะคอยหล่อหลอมเด็กให้เติบโตขึ้นและใช้ชีวิตในสังคมที่กว้างใหญ่ต่อไปหากสถานบันครอบครัวไม่อบอุ่น ไม่เข้มแข็ง ก็อาจทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมได้ จึงขอฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหล า ยจงช่วยกันประคบประคองผ้าขาวผืนน้อยและแต่งแต้มสีสันที่สดใสให้เด็กเติบโตไปเป็นคนที่มีความสุข

และพร้อมจะส่งต่อความสุขไปสู่สังคมต่อไป โปรดระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีเด็กคนใดเลยที่ไม่อย ากเป็นที่รักของพ่อแม่ เด็กๆ จะทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่มารักเขา เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาเขาย่อมต้องการรักพ่อแม่ของเขา แต่การปฏิบัติของพ่อแม่ที่มีต่อเขา ทั้งด้านบวกและลบต่างหากที่จะค่อยๆ หล่อหลอม ให้เขาเป็นบุคคลอย่างที่เขาเป็นอยู่

ที่มา : wansukth