วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ผู้หญิงนับซ้าย ผู้ชายนับขวา กับการทำนาย 12 ดวงชะต าต ามตำราโบราณ

ตำราพรหมชาติของไทยโบราณ แบ่งเกณฑ์ดวงชะต าไว้ทั้งหมด 12 ดวงชะต า เมื่อถึงแต่ละปี ก็จะมีเหตุการณ์แตกต่างกันไปต ามช่วงอายุของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีทั้งดีและร้ า ยปะปนกันไป ผู้ใดอย ากทราบว่าดวงชะต าตนเองตกอยู่เกณฑ์ใด

ก็ให้นำอายุปัจจุบัน มาทำนายทายทักต ามตำราพรหมชาติของไทยโบราณ เวลาทำนายนั้นหญิงให้นับเวียนซ้าย ชายนับเวียนขวา โดยเริ่มจากภาพเจดีย์ นับ 1 แล้วเวียนไปได้เลยจนครบต ามอายุของคุณ จบที่ตัวไหนก็อ่านคำทำนายต ามข้อนั้นได้เลย เช่น เป็นหญิง อายุ 25 ปี เป็นหญิง ไปตกที่ภาพ “เจดีย์” ก็ค่อยเลื่อนลงไปอ่านคำทำนายต ามนั้นว่าแล้วก็ลองมาทำนายกันได้เลย

1. เจดีย์

ชีวิตในช่วงปีนี้ของคุณนั้น มักจะมีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นเสมอ ชีวิตจะมีความสุขทั้งกายและใจ มีเรื่องน่ายินดีบ่อยมาก ๆ และสิ่งใดที่หวังเอาไว้ก็ยังสมหวังอีกด้วยนะ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนั่นเอง นับเป็นปีที่ดีของคุณอีกปีหนึ่งเลยก็ว่าได้

2. นาคราช

ในปีนี้จะต้องระมัดระวังสักหน่อยในด้านสุขภาพเพราะอาจจะ เจ็ บ ป่วยได้ง่าย ระวังเรื่องการพูดจากับคน อาจจะมีปากเสียงทำให้ทะเลาะกันเกิดปัญหาใหญ่โต และยังมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาทำ ร้ า ยอีกด้วย ฉะนั้นก็อย่ าปร ะมาทเด็ดข า ดก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่แบบระแวงนะ ก็ใช้ชีวิตปกติไปเพียงแต่รอบคอบมากขึ้น คิดวิเคราะห์ไตร่ตรองให้ดีก่อนเสมอ และหาเวลาทำบุญทำทานเป็นการเสริมบารมีให้กับตนเองด้วย

3. แม่มด

จะมีคนที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย ผู้ใหญ่ จะอุปถัมภ์เสมอทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุข และชีวิตจะดีหรือ ร้ า ยส่วนหนึ่งอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองด้วย อยู่ที่คำพูดของคุณด้วยเหมือนกัน หากทำให้ผู้คนเชื่อใจก็จะทำให้มีโชคลาภเข้ามาในระดับหนึ่งเลย แม้ว่าการทำงาน การรับหน้าที่ มีภาระต่าง ๆ จะเยอะทำให้เหนื่อยไปบ้างแต่ก็ยังไหวเสมอ

4.. พ่อหมอ

ในปีนี้คุณจะได้พบกับญาติผู้ใหญ่เยอะมาก ๆ และพวกเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือคุณได้ทุกเมื่อเวลาต้องการ และยังมีเกณฑ์จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้า ดีขึ้น ฐานะดีขึ้น การเงินดีขึ้น และยังมีโชคลาภลอยเข้ามาเรื่อย ๆ อีกด้วย และคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่พึ่งได้สำหรับคนรอบข้างเสมอ

5. คนต้องขื่อคา

ในปีนี้คุณอาจจะมีติดขัดในด้านการเงินบ้าง ฐานะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่และระมัดระวังญาติพี่น้องจะเอาปัญหาเข้ามาให้ ทำให้เดือ ดร้อน และระวังคนรักจะตีตัวออ กห่าง หาเวลาทำบุญ ทำทานเพื่อสร้างกุศลให้กับตัวเองด้วย และพย าย ามงดการเดินทางไกลเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาต ามมา และพย าย ามใช้ชีวิต อย่ า งมีสติ ไม่ประมาทเด็ดข า ด

6. เทวดาขี่เต่า

ในปีนี้ชีวิตคุณจะอยู่ดีมีความสุขมากพอสมควรเลย งานดี เงินดี แต่ชีวิตก็จะค่อย ๆ ดำเนินไปแบบเรียบง่าย พอประมาณไม่หวือหวาอะไรแต่ก็ไม่ได้เดือ ดร้อนอะไร ก่อนจะตัดสินใจทำอะไรให้คิดให้ดี รอบคอบเสียก่อน เพราะหากวางแผนไม่ดีก็มีโอ กาสข า ดทุนได้เหมือนกัน

7. ฉัตรทอง

ในปีนี้คุณจะมีโชคลาภก่อนใหญ่เลย มีเงิน มีทอง มีท รั พ ย์สินต ามที่ต้องการ มีเพื่อนเยอะเพื่อนดี มีบริวารเพียบ แถมยังมีคนคอยช่วยเหลือโดยจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อีกด้วย ซึ่งปีนี้คุณจะมีความสุขกายสบายใจอย่ างมาก

8.ราหู

ในช่วงปีนี้จะมีเรื่องเดือ ดร้อนใจเข้ามา โดยเฉพาะจากคำพูดของคนอื่น มักจะมากระทบจิตใจอยู่เสมอ และยังมีแววว่าจะได้เสียเงินก้อนอีกด้วย ฉะนั้นก็พย าย ามมีสติในการใช้ชีวิต   พย าย ามมลดการทะเลาะกับผู้คนลง งดการมีปากเสียง เลี่ยงได้ควรเลี่ยง แถมยังจะมีความ เ จ็ บ ไ ข้ได้ป่วยเข้ามาอีก ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี

9. ปราสาท

ปีนี้คุณมีเกณฑ์จะได้พบกับเนื้อคู่ ชีวิตจะมีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ เจริญไปหน้า มีความสุข ไม่มีเรื่องเดือ ดร้อนอะไรมากวนใจเลย อีกทั้งยังมีโอ กาสที่จะได้ทำงานที่ดี งานที่ได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจและอะไรที่หวังเอาไว้ก็จะประสบความสำเร็จ หากทำค้าขายก็จะกำไรดีและยังมีแววจะได้รับเลี้ยงสั ต ว์ 4 เท่าอีกด้วย เป็นสมาชิกครอบครัวที่น่ารักคล า ยเหงาอีกตัวเข้ามา

10. เรือนหลวง

ทำนายว่าในปีนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม สุขกาย สบายใจ ชีวิตดี มีความก้าวหน้าแทบทุกด้าน งานดี เงินดีมีความคล่องตัวแถมยังมีโอ กาสจะได้รับเงินก้อนใหญ่อีกด้วย เวลามีปัญหาอะไรก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือเสมอ สำหรับคนที่มุ่งหวังจะเข้ามาทำ ร้ า ยนั้นก็จะแพ้ภั ยตัวเองไปเลย

11. คนหัวข า ด

สำหรับข้อนี้อาจจะต้องเตรียมตัวรับมือ กับเรื่องร้ า ยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ พย าย ามใช้ชีวิตอย่ างมีสติเข้าไว้ อาจจะมีเรื่องให้หนัหอ ก หนักใจป ว ดหัว เดือ ดร้อนบ้าง ได้เสียเงินก้อนใหญ่บ้างแต่ก็ไม่ต้องตกใจค่อย ๆ แก้ไปทีละอย่ างแล้วจะผ่านปัญหานั้นไปได้เอง

12. ฉัตรเงิน

ทำนายว่าชีวิตจะมีแต่ความสุข เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตแบบไม่ข า ดสายเลย จะมีเงิน มีทองใช้ตลอ ด มีคนคอยช่วยเหลือเสมอ และยังมีโอ กาสจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้ายิ่งขึ้น ปีนี้เป็นปีที่น่ายินดีอย่ างยิ่งเพราะว่าสภาพคล่องของทุกอย่ างดีมากเลยทีเดียว

เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับคำทำนายต ามตำราพรหมชาติของไทยโบราณ ทั้ง 12 ดวงชะต า นับไปตกตรงภาพใหนกันบ้าง อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองทำนายดูด้วยนะคะ

ที่มา : horoscopedaily99