วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ถ้าชีวิตตกอับทำมาค้าไม่ขึ้น ลองทำต ามนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

เคยเป็นไหมคะที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูติดขัดไปหมด โดนขัดแข้งขัดขา เลื่อยขาเก้าอี้ ช่วยเขาแล้วเราซวย เ จ็ บนั่นป่วยนี่ มีปัญหาไม่คาดคิดและไม่มีเค้าลางจะเกิด และสารพัด หากใครที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้อยู่ เราบอ กได้เลยว่าคุณกำลังดวงตกโดยทั่วไปครอบครัวคนไทยจะมีการตั้งศาลพร ะภูมิเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

เพื่อแสดงความเคารพ และ ขอให้ช่วยปกปักรั ก ษ าคนในบ้านวันนี้เรามีอีกหนึ่งพิธีการไหว้เจ้าที่ แต่เป็นการไหว้เจ้าที่ในบ้าน จะต่างจากการไหว้ศาลพระภูมิ โดยการไว้เจ้าที่ในบ้านนั้นเป็นเหมือนการไหว้เจ้า ที่ที่มีอยู่แล้วแต่เดิม ต่างจากพระภูมิที่เราเชิญลงให้ปกปักรั ก ษา บ้านเรือน การไหว้เจ้าที่กลางบ้าน จะเป็นอย่ างไรไปดูวิธีการกัน

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

1. ธูป 5 ด อ ก และ เทียน 1 คู่

2.ดอ กดาวเรือง 9 ดอ ก

3.ผลไม้ 9 อย่ าง

4. หมากพลู 9 คำ

5. น้ำเปล่า 5 แก้ว

โดยผลไม้นั้นขอให้มีตัวหลักเป็น กล้วย องุ่น แก้วมังกร และ สับปะรด ซึ่งผลไม้นี้จะมีความหมายในตัวเองคือองุ่น จะช่วยเรื่องเงินๆทองๆ ช่วยเรื่องท รั พ ย์ให้มั่งคั่ง แก้วมังกร จะช่วยในเรื่องของการจัดการบริวาร การมีลูกน้องดี สำหรับเจ้าของกิจการ กล้วย ทำให้สามารถทำสิ่งต่างๆได้ราบรื่น
สับปะรด ทำให้มีหูต าที่มองอะไรได้กว้างไกลและชัดเจน

การจัดวาง

1. ให้เริ่มจากปูผ้าขาวกลางบ้าน ในบริเวณที่กว้างขวาง โดยให้จัดวางของไหว้ หันหลังให้กับประตูหน้าบ้าน

2. จากนั้นจึงวางของไหว้ทั้งหมด เรียงให้เรียบร้อยสวยงาม แล้วจึงเริ่มจุดธูปเทียน พร้อมกล่าวคำขอขมา ดังนี้

ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเรือนนี้ บ้านเลขที่ (ให้ว่าบ้านเลขที่นั้น)วันนี้เป็นวันดี ข้าฯ (กล่าวชื่อ นามสกุลเรา) จึงนำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมาก ร ร มหากมีสิ่งใดที่ข้าฯได้ทำผิด ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ดี ข้าฯขออโหสิก ร ร มท่าน
ขอท่านโปรดงดเว้นโทษและอโหสิก ร ร ม ให้แก่ ข้าฯด้วยเทอญ และโปรดช่วยอธิฐานขอต ามปรารถนา สาธุ

หลังจากกล่าวจบ ให้รอจนกว่าธูปจะหมดดอ ก จึงค่อยขอลาของไหว้ ด้วยการจับที่พานแล้วกล่าวว่า ขอเดนขอชานให้ลูกให้หลานได้กิน เพื่อความเป็นสิริมงคง จากนั้นจึงเก็บของไหว้ไปแจกจ่ายกันทานได้

การไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลางบ้าน ในลักษณะนี้ ให้เราทำประมาณ 3-6 เดือนครั้งก็ได้ เพื่อที่จะเป็นการขอขมาในบางสิ่งที่เราอาจทำสิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ควร จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข กิจการก็จะราบรื่นเจริญรุ่งเรืองไปทุกด้านแค่เพียงคุณปฏิบัติต ามข้อที่กล่าวมานี้คุณก็สามารถที่จะพลิกดวงชะต าที่กำลังตกต่ำอยู่ให้ดีขึ้นได้ค่ะ

ที่มา : krustory