วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

เมื่อคุณเจอม ร สุ มชีวิตให้คุณนึกถึง ข้อคิดดีๆ 10 ข้อนี้

ในชีวิตของคนเราทุกคนต้องเจออุปสรรคกันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราจะ เอาชนะอุปสรรค ได้หรือไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับจิตใจที่แต่ละคน มีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน แต่เราสามารถพัฒนาความสามารถนี้ได้จำ 10 ข้อ เอาไว้เตือนใจและจำไว้เมื่อต้องพบกับ ม ร สุ ม ชีวิต คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

1. ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แม้อะไรหล า ยอย่าง จะ ผิ ด พ ล า ด แต่ขอให้ตระหนักไว้ถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่เมื่อคุณยังห า ยใจ และมีครอบครัวที่น่ารัก และเพื่อนฝูงที่รักคุณมาก มีอาหารอร่อย ๆ เท่านี้พอและครบถ้วนแล้ว

2. สถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งที่ดีที่สุด คุณไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอ ด

เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปต ามใจหวัง ที่ดีที่สุดคือ การก้าวเดินต่อไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเองและก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตเราเอง

3. จงพยๅยๅมมองหาสิ่งดีๆในทุกๆวัน แม้ว่ามันจะยๅก มันไม่มีทางหรอ กที่ทุกวันจะสวยงามต ามที่คุณวางแผนเอาไว้เมื่อวันใดเจอเรื่องที่ท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

4. บางครั้งสิ่งร้ๅย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจนําทางไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ จงมองให้เห็นถึงความงามในเวลาที่มัน เ ล ว ร้ า ยและจงรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้าใช้ประสบการณ์ช่วยให้คุณเติบโตเรียนรู้ เปิดรับมุมมองใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต

5. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่างไร จงลุ กจากที่นอนและแต่งตัว มุ่งสู่จุดหมาย อย่าเพิ่งยอมอย่าปล่อยให้ชีวิตทํ า ร้ า ย คุณนานเกินไปการ พ ย า ย า ม รั ก ษ าวิธีคิดอันดีไว้และเปลี่ยนวันร้ๅยๆ ให้กล า ยเป็นความเข้มแข็งนั้น มันจะทําให้คุณสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

6. หนึ่งการตัดสินใจของคุณ สามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ เมื่อคุณไม่ช อ บ ชีวิตที่เป็นอยู่ จำไว้ว่า “คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้” จริงๆแล้วคุณมี อิ ท ธิ พ ล และความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้ จงอย่าให้ความเป็นจริงทำให้หมดกําลังใจ คุณเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิดมุมมอง และทัศนคติเชิงบวกของคุณ

7. ในยๅมสุข ให้กล่าวขอบคุณ และเฉลิมฉลอง เมื่อถึงยๅมทุ กข์จงกล่าวขอบคุณ และจงก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจโลกของเราล้วน มีสิ่งตรงข้ามกันไม่มีความมื ดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ ดี ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” แล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

8. การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เสี ย จงห า ยใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้ๅยๆไป จงมีสติ ตระหนักรู้ความคิดของตน อย่าปล่อยให้มันควบคุมคุณ และถามตัวเองว่า“นี่ทุกอย่างกําลัง ผิ ด พ ล า ด จริงๆ หรือว่าฉันแค่คิดมากไปเองกันแน่”

9. ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งตระหนักมากขึ้น ว่าเราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่ เราก็แค่ แ ก ล้ ง ทําเป็นรู้ก็แค่นั้นเมื่อไหร่ที่คุณ เ ค รี ย ด กับชีวิต จําไว้ว่าเราทุกคนต่าง

ก็ต้อง ดิ้ น ร น เหมือนกัน ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร ในเรื่องการใช้ชีวิตเลยจงจําไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว เพราะเราทุกคนก็อยู่บนเรือลําเดียวกันนั่นแหละ

10. ลองจับที่ ชี พ จ ร ของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เมื่อทุกอย่าง ผิ ด พ ล า ด ไปหมดเรามักลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีแม้ในเวลาที่ชีวิตมี ฝั น ร้ า ยคุณมีโอ กาสที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาดีได้เสมอ เพราะคุณยังมีชีวิตและลมห า ยใจอยู่ไงล่ะ

เมื่อม ร สุ มผ่านเข้ามาในชีวิคของเรา คุณก็ไม่ต้องกังวลมากนัก ขอเพียงมีสติตั้งรับอย่างแน่วแน่ เพราะอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้น อาจมาในรูปของปัญหาทางเทคนิค หรือเกี่ยวข้องกับผู้คน มากหน้าหล า ยต า ดังนั้น คุณต้องรู้จักนำศิลปะการแก้ไขปัญหา และข้อคิดดีๆทั้ง 10 ข้อนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์

ที่มา : san-sabai